Stowarzyszenia Fundacje

  1. NOMADA (nomada.info.pl/) Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
  2. Lebuzzi (leubuzzi.pl) Stowarzyszenie Lebuzzi
  3. Egala (egala.org.pl) Stowarzyszenie EGALA, aktualnie wsparcie osób w strzeżonych i otwartych ośrodkach dla cudzoziemców oraz działania prowadzenie działań pomocowych przy granicy polsko-białoruskiej.
  4. Fundacja Bezkres (m.facebook.com/FundacjaBezkres) Fundacja Bezkres zajmuje się wspieraniem uchodźczyń i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.
  5. No To Ci Pomogę ( ) Stowarzyszenie No To Ci Pomogę
  6. Fundacja Ocalenie (ocalenie.org.pl) Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie w Polsce.
  7. Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne (m.facebook.com/podlaskieOPH)